**********

هفته سی و ششم لالیگا

1شنبه ---- 10 اردیبهشت

ساعت : 14:30


استادیوم : سانتیاگو برنابئو

****************

Al Jazeera Sport +2
Al Jazeera Sport +3
Arena Sport 2 [MAXtv]
Arena Sport 3 (serbia)
B92
C+ Aitio (finland)
C+ Fotball (norway)
C+ Liga (spain)
C+ Sport (france)
C+ Sport (poland)
C+ Sport 1 (sweden)
Canal 9 (denmark)
Digi Sport 2 (romania)
Idman TV
NTV Spor

NTV+ Sport On-Line
OTE Sport 1
Sky Calcio 8
Sky Sport 3 (italy)
Sky Sports 1 (uk/ireland)
Sport 1 (cze/svk)
Sport 1 (hungary)
Sport 5 (israel)
Sport TV4 (portugal)
SuperSport 1 [DigitAlb]
SuperSport 3 (za)
SuperSport Maximo
TRK Futbol
TV+ (bulgaria)
~ Al Jazeera Sport HD2
~ C+ Liga HD
~ C+ Sport HD (france)
~ C+ Sport HD (nordic)
~ C+ Sport HD (poland)
~ Sky Calcio HD8
~ Sky Sport 3 HD (italy)
~ Sky Sports 1 HD (uk/irl)
~ Sport 1 LIVE HD (ned)
~ Sport 5 HD (israel)
~ SuperSport 1 HD [DigitAlb
شبکه راه فردای افغانستان

****************

* شبکه های قرمز رنگ Free و شبکه های مشکی با کارت قابل دسترس هستند .


************************************************