رئال مادرید 4-1 اتلتیکو مادرید


-------------------------------------------------------------

گلها با کیفیت متوسط

رونالدو:
مدیافایر
فالکائو:
مدیافایر
رونالدو:
مدیافایر
رونالدو:
مدیافایر
کایخون:
مدیافایرگلها با کیفیت خوب

رونالدو: مدیافایر
فالکائو: مدیافایر
رونالدو: مدیافایر
رونالدو: مدیافایر
کایخون:مدیافایر 


گلها با کیفیت HD

رونالدو: مدیافایر
فالکائو: مدیافایر
رونالدو: مدیافایر
رونالدو: مدیافایر
کایخون: مدیافایر


هایلایت نیمه اول: مدیافایر
هایلایت نیمه دوم:مدیافایر

---------------------------------------------------------