==============================

هفته سی و سوم لالیگا

پنجشنبه

بیست و چهارم فروردین 1391

ساعت 00:30

استادیوم: ویسنته کالدرون
==============================
Al Jazeera Sport +2
Al Jazeera Sport +3
C+ Fotball (norway)
C+ Poland
C+ Sport 1 (sweden)
C+ Urheilu (finland)
Digi Sport 2 (romania)
La Sexta
NTV Spor
Sky Calcio 10
Sky Sports 2 (uk/ireland)
Sport 1 (cze/svk)
Sport 1 (hungary)
Sport 5 (israel)
Sport TV1
TV+ (bulgaria)
~ Al Jazeera Sport HD2
~ C+ Poland HD
~ C+ Sport HD (nordic)
~ Sky Sports 2 HD (uk/irl)
~ Sport 1 LIVE HD (ned)
~ Sport 5 HD (israel)
~ Sport TV1 HD
شبکه 3 ایران
شبکه راه فردا افغانستان


نکته:

* شبکه های قرمز رنگ Free و شبکه های مشکی با کارت قابل دسترس هستند


لینک تماشای آنلاین:
-----------------------------------------------